Fotogalerie techniky

Třídič

Drtič - kompostarmy.eu Drtič-kompostarny.eu Drtič kompostarny.eu

Zpracování bioodpadu KŘELOV U OLOMOUCE, POLKOVICE, ŠTERNBERK

Vítejte na stránkách KOMPOSTARNY.EU

Naleznete zde informace o kompostárnách:

  • v KŘELOVĚ (OLOMOUC)
  • v POLKOVICÍCH
  • ve ŠTERNBERKU

Také zde naleznete informace o SLUŽBÁCH specializovanou výkonnou technikou: TŘÍDĚNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ (kompost).

Nabízíme řešení producentům a dodavatelům celé škály bioologicky rozložitelných odpadů.

Konkrétní seznamy odpadů jsou uvedeny na záložkách jednotlivých kompostáren. Dodavatelům většího množství odpadu nabízíme uzavření dlouhodobé smlouvy. Přijímáme odpady bez nerozložitelných příměsí jako jsou kovy, sklo, plasty. Odpady nemusí být předem nijak zpracovány – např. větve z ořezů přijímáme vcelku. U některých odpadů požadujeme dodání rozborů na obsah těžkých kovů, PCB a PAU. Pro bližší informace využijte uvedený kontakt.

V roce 2013 byl Evropskou unií – Fondem soudržnosti a dále Státním fondem životního prostředí ČR podpořen projekt „Efektivní kompostování“.

V roce 2011 byl Evropskou unií – Fondem soudržnosti a dále Státním fondem životního prostředí ČR podpořen projekt „Pořízení technologie pro zpracování bioodpadu do Kompostárny v Křelově“

V roce 2010 byl Evropskou unií – Fondem soudržnosti a dále Státním fondem životního prostředí ČR podpořen projekt „Vybudování kompostárny v Křelově“

V roce 2008 byl Evropskou unií – Fondem soudržnosti a dále Státním fondem životního prostředí ČR podpořen projekt „Kvalitnější kompost – pořízení technologického vybavení kompostárny v Polkovicích“

operační program, životní prostředí